Puutarharakennukset

Standardit aidan asentamiselle naapureiden välille: tutkimme mitä lainsäädäntö sanoo

Standardit aidan asentamiselle naapureiden välille: tutkimme mitä lainsäädäntö sanoo

Maan ostajat ja yksittäiset kehittäjät, jotka alkavat rakentaa taloja paikallisten viranomaisten hankkimaan tai myöntämään maahan, ovat huolissaan aitojen asianmukaisesta asennuksesta. Jotta et rikkoisi lähistöllä asuvien ihmisten etuja eikä loukkaa oikeuksiasi, sinun on selvästi tiedettävä, mitkä aidat voidaan sijoittaa naapureiden väliin aiheen alueella voimassa olevan lain mukaan. Välittömästi huomaamme, että tätä asiaa käsitellään monissa säädöksissä, joista yhtäkään ei voida sivuuttaa. Rajoitukset asetetaan useiden parametrien perusteella, kuten aidan korkeus, sen valmistusmateriaali, aidan puhalluskyky, etäisyys tärkeisiin kohteisiin, jotka sijaitsevat sen ja naapurimaiden alueella. Naapurimaiden kanssa käytävän konfliktin välttämiseksi, joka voi kehittyä lailliseksi showdowniksi myöhempien sakkojen maksamisen ja jopa rakennetun aidan purkamisen kanssa, kaikesta on päätettävä lailla ennen rakennustöiden aloittamista.

Sisältö

Kuinka ohjata aidan rakentamisessa?

Tärkein lainsäädäntölaki, joka sääntelee tontin suunnittelu- ja rakennusprosessia, on Venäjän federaation kaupunkikehityslaki. Tässä asiakirjassa ei kuitenkaan ole ohjeita tyhjän aidan pakollisesta sijoittamisesta vierekkäisten osien väliin. Siksi SNiP: t ovat lähtökohtana, toisin sanoen rakennusmääräykset ja säännöt, joita voidaan täydentää paikallishallinnon päätöksillä. Nämä asiakirjat täsmentävät aidatien rakentamista koskevat vaatimukset asutuksen alueelle, jonka on määrännyt:

 • alueen ilmasto-ominaispiirteet;
 • hallitseva maasto;
 • kulttuuriperintökohteiden esiintyminen jne..

Voidaan myös ilmaista tarve hankkia paikallisilta viranomaisilta lupa aidan rakentamiseen. Kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin osastot myöntävät alueiden ja kaupunkien hallintoissa aitojen rakentamista koskevia lupia, jotka varmistavat, että asuinalueen elinjärjestelmät (vesihuolto, sähköverkot, muut tekniset viestinnät) eivät sijaitse yksityisellä aidatulla alueella. Jos omistajan laittomasti rakennettu aita tunnistetaan, heidät pakotetaan purkamaan se omalla kustannuksellaan.

Maarajojen selkeä määritelmä

Lue ensin saatavilla olevat maa-asiakirjat. Määritä sitten tarkkaan kaikkien vierekkäisten osien välisten rajojen sijainti ja koordinoi tiedot naapureiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tämän ongelman laillisesta ratkaisusta. Jos kaikki omistajat ovat yhtä mieltä tonttien välisistä rajoituksista, laaditaan säädös, joka heijastaa saavutettuja sopimuksia. Säädöksen allekirjoittavat kaikkien sidosryhmien edustajat. Tämä asiakirja suojaa aidan omistajaa tyytymättömien naapureiden hyökkäyksiltä tulevaisuudessa, kun sivuston omistajat vaihtavat.

Jos sinulla on vaikeuksia maan rajojen täsmällisessä määrittelyssä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä tarkastajiin. Asiantuntijat eivät vain tutki käytettävissä olevia asiakirjoja, vaan myös tarkastavat alueen, jonka jälkeen he antavat hakijalle suunnitelman, jossa rajamerkkien sijainti ilmoitetaan.

Maamerkit maaperän rajaamiseksi

Tätä toimintaa varten luvan saaneiden yritysten asiantuntijat asettavat rajamerkit toistensa vieressä sijaitsevan maan rajaamiseksi

Kuinka löytää kokenut tarkastaja?

Löydät pätevän tarkastajan ystäväsi kautta, jotka ovat jo hakeneet palveluihin sopivia palveluja. Voit käyttää myös luetteloa organisaatioista ja yksityisyrittäjistä, joilla on lupa suorittaa tällaista työtä. Tämä luettelo on saatavilla arkkitehtuurista ja maankäytöstä vastaavissa viranomaisissa alueella, asuinalueella..

Tarkista yritysten hinnasto sekä tarjottujen palveluiden luettelo. Kiinnitä erityistä huomiota kirjanpitoasiakirjoihin, jotka sinulla on työn päätyttyä. Palvelujen alhaisten hintojen tulisi varoittaa sinua, koska yritys voi suorittaa töitä maarajojen palauttamiseksi sopimattomasti. Kaikkien töiden kustannukset normalisoituvat, joten halvat palvelut johtuvat pääsääntöisesti tarvittavien valvontamittausten heikosta laadusta. Tällaisten houkuttelevuus «asiantuntijat» voi vain pahentaa konfliktia, joka puhkesi naapureiden välillä sivuston rajojen yli.

Pätevät tarkastajat antavat sinulle käden:

 • Laki alueiden rajojen palauttamisesta;
 • tonttisuunnitelma, jossa on kuvaus ja kaaviot tonttirajojen pyörimiskulmien pisteistä;
 • selittävä huomautus, jossa urakoitsija raportoi tehdyistä töistä.

Asiakirjojen lisäksi asiantuntijoiden tulisi näyttää sinulle rajamerkkien sijainti ja selittää, kuinka ne voidaan palauttaa asiakirjojen mukaan mittanauhalla kadonneen tai tahallisen tuhoamisen yhteydessä.

Maan rajojen määritteleminen

Erityisten mittauslaitteiden avulla tarkastajat määrittävät tarkan alueen rajat, joita pitkin aidat asennetaan

Yritä keskustella naapureidesi kanssa mahdollisuudesta suorittaa yhteinen maksu geodeettisista palveluista. Jos he antavat suostumuksensa, varaa sopimukseen lisäpaketti raporttiasiakirjoja.

Mistä aita rakennetaan: materiaalivaatimukset

SNiP: t eivät aseta erityisvaatimuksia aidan asennukseen valituille materiaaleille. Ja naapurit useimmiten naapurit eivät ole tyytyväisiä aidan rakentamiseen valittuun materiaaliin, vaan rakennettavan rakenteen korkeuteen. Lisäksi tyytymättömyys on useimmissa tapauksissa perusteltua, koska korkean kuuron aidan rakentamisen yhteydessä läheisen alueen alue on peitetty ja kadonnut «tuuletus». Siksi hedelmä- ja vihanneskasvien viljelyyn tarkoitetuissa puutarha- ja puutarha-tontteissa aita asennetaan vain aukkoihin.

Tällainen aita voi olla:

 • mesh;
 • trellised.

Puutarhan tonttien välisen aidan korkeus ei saa ylittää puolitoista metriä. Jos naapuri ei noudata näitä normeja (joko tahallisesti tai tietämättä), vahingon kärsineen on haettava kirjallisesti puutarhaosastoon tai paikallisviranomaisiin.

Asennus tyhjälle aidalle kadulta

Tyhjen aidan asennus profiililevystä on mahdollista vain kadun puolelta, kun taas rakenteen korkeus ei ylitä puolitoista metriä, lupaa ei tarvitse saada.

Lisärakennuksilla varustettu aita voidaan aidata tyhjellä aidalla ajotien sivulta. Jos naapurit rakentavat tällaisen aidan, sen etäisyydelle naapurimaiden rajojen kanssa on noudatettava useita vaatimuksia.

Kuinka laittaa aita?

Rakennettaessa uutta aitaa tai korvaamalla vanha aita, niitä ohjaa kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan rakenteen tukipilareilla on:

 • tai kohteiden rajalla;
 • tai rakennuksen asennuksen aloittaneen tontin omistajan puolella.

On välttämätöntä tarkkailla tarkkaan, että kaikki aidan osat sijaitsevat rakentajan alueella poikkeuksetta. Sinun ei tarvitse huijata ja yrittää «katkaista» naapurilla on ylimääräisiä senttimetrejä. Tämä voi johtaa suuriin ongelmiin ja aineellisiin menetyksiin. Kaikki naapurit eivät ole valmiita sietämään samanlaista tilannetta. Siksi sinun ei pitäisi luottaa siihen, että henkilö uskollisesti suhtautuu hänen omistamiensa ylimääräisten hoitajien takavarikointiin.

Aitavaatimukset vierekkäisten osien välillä

Vierekkäisten tonttien väliin asennetun aidan suunnittelulle asetetaan kaksi perusedellytystä: valonläpäisy ja ilmanläpäisevyys. Siksi aidat tehdään rakoilla

Katso lisätietoja videosta:

Kuinka ja mikä on aidan korkeudelle standardisoitu?

Yksittäiseen asuntorakentamiseen varattujen naapureiden osien välinen aidan korkeus ei saa ylittää kahta metriä. Jos maanomistaja aikoo asettaa suojarakenteen tämän arvon yläpuolelle, hänen on saatava lupa arkkitehdilta.

Samalla tavoin maan käyttäjän on pystyttävä aita moottoritien läheisyyteen. Tässä tapauksessa aidan korkeus voi olla vain yksi metri. Muutoin sivuston omistaja ei saa lupaa arkkitehdilta. Aidan rakenteelle ja sen korkeudelle asetetaan rajoituksia alueille, joissa on kulmajärjestely.

Et voi eristää itseäsi koko maailmasta korkealla aidalla

Et voi eristää itseäsi koko maailmasta korkealla aidalla, mutta voit yrittää. Mutta miksi? Loppujen lopuksi tontti on aina auki

Mihin rakentaa talo ja muut kohteet sivustolle?

Yksittäiset kehittäjät yrittävät maksimoida jokaisen metrimäärän käytön hyödyt. Samalla he unohtavat, että laissa säädetään, kuinka monta metriä naapureiden aidasta voit aloittaa talon rakentamisen rikkomatta naapurustossa asuvien ihmisten oikeuksia. Siksi, kun valitaan paikka asuinalueiden ja muiden tilojen rakentamiseen, on välttämätöntä ohjata useita voimassa olevia sääntöjä, jotka normalisoivat etäisyyden näistä rakenteista naapurimaiden rajat:

 • 3 tai enemmän metrejä vetäytyy talosta sekä muista asuintiloista;
 • Lintujen ja pieneläinten pitämiseen tarkoitetuista tiloista on jäljellä 4 metriä;
 • 1 metri – autotalliin ja muun tyyppisiin teknisiin tiloihin.

Huomaa, että keskikorkeat puut tulee istuttaa 2 metrin etäisyydelle naapurin aidasta ja korkeita – 4 m.

Kohteiden sijoittelu paikan päällä suhteessa aitaan

Tontin pääkohteiden asema aitaan nähden. Puita ja pensaita istutettaessa otetaan myös huomioon lailliset vaatimukset

Sivustollesi rakennetun talon ja naapureidesi rajan välinen etäisyys tulee mitata rakenteen seinästä tai kellarista, jos reunat, markiisit ja muut rakennuselementit eivät ulkone yli 50 cm. Jos määritetty arvo ylitetään, mittaa sitten etäisyys ulkonevat mallit. Voit aina neuvotella naapurin kanssa, muista vain vahvistaa kompromissisopimus paperille. Tämä asiakirja suojaa sinua tuomioistuimessa ristiriitatilanteessa ja vahvistaa aidan ja talon rakennuksen aikana tekemäsi toimenpiteiden oikeellisuuden.

Palomääräysten noudattaminen

Naapurien välisten aitojen rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota paloturvallisuusstandardien noudattamiseen, koska tästä riippuvat elämäsi ja rakkaidesi elämä. Rakennusmateriaalit kuuluvat eri palavuusluokkiin. Tämän perusteella on välttämätöntä noudattaa SNiP: n normeja, joilla vahvistetaan rakennustyömaiden rakennuksen välinen vähimmäisetäisyys rakennustyömaalla:

 • Palamattomista rakennusmateriaaleista, kuten betonista tai tiilestä, rakennetut esineet on erotettava 6 metristä;
 • 8 metrin tulee olla betoni- ja tiilirakennusten välillä, joissa on puulattiat tai muut puiset elementit;
 • 15 metriä pidetään turvallisena miniminä puurakennusten välillä.

Esineiden välillä jäljellä olevat mittarit auttavat pelastamaan talon, jos lähialueella riehuu tulipalo, koska palo ei pääse leviämään lähellä olevaan rakennukseen. Erityislaitteilla on helpompaa lähestyä sytytyspaikkaa, jos niitä ei estä lukuisat rakennukset, jotka ovat kirjaimellisesti kiinni toisiinsa.

Et voi yrittää tehdä aitaa lähemmäksi tietä, mikä lisää aidan pinta-alaa. Tämä rikkoo ns «punainen viiva», johon kaikki kadulla seisovat talot ovat linjassa. Rikkailijoille määrätään rangaistuksia, jotka voivat muuttua aidan purkamiseen. Kaikki riippuu paikallishallintojen pysyvyydestä, mikä yleensä voi «sulje silmät» rikkomuksesta tai rajoittuessamme hallinnollisen sakon keräämiseen.

Paloturvallisuusmääräykset

Paloturvallisuusstandardien noudattaminen suojaa paikoille rakennettujen esineiden lisäksi palolta, ja myös pelastaa kiinteistöjen omistajien hengen

Muista, että lain tietämättömyys ei ole hyvä syy sen noudattamatta jättämiseen. Siksi piiloutua sen takana, että ensimmäistä kertaa kuulet aitojen rakentamista koskevista vaatimuksista, ei toimi.

Riidat ja ratkaisumenetelmät

Naapureiden väliset riidat liittyvät pääasiassa aidan virheelliseen asennukseen. Lisäksi yleensä yksi osapuolista ottaa tämän askeleen tietoisesti ja tarkoituksella toivoen, että naapuri ei ole tekemisissä oikeusviranomaisen kanssa. Loukkaantunut osapuoli ei kuitenkaan aina ole hiljaa hiljaa, pitää sieluaan surkeana tai rajoittuu vain kovaan väärinkäyttöön. Yhä useammat ihmiset ratkaisevat tällaiset kysymykset tuomioistuimessa tietäen, että totuus on heidän puolellaan. Siksi ulkomaisen alueen petollinen takavarikointi siirtämällä vanhaa aitaa tai rakentamalla uusi aita, lievästi sanoen, ei ole tyytyväinen.

Aidan rakentaminen sen sivuston alueelle

On välttämätöntä pystyttää aita sivustosi alueelle, jotta rakennettua aitaa ei tuhota tuomioistuimen päätöksellä köyhien naapureiden hyväksi

On olemassa kaksi tapaa löytää tapa ulos kiistanalaisesta tilanteesta..

 • Ensimmäinen menetelmä on konfliktin rauhanomaisen ratkaisemisen taso, kun osapuolet onnistuvat löytämään kompromissiratkaisun neuvottelujen aikana ja luomaan hyvät naapuruussuhteet.
 • Toinen menetelmä kuluttaa enemmän energiaa ja on myös taloudellisesti rasittava, koska se liittyy oikeudenkäynteihin, jotka voivat kestää vuosia. Samaan aikaan kukaan osapuolista ei ole turvassa menetyksiltä, ​​mikä tarkoittaa uhkaa jäädä omiin etuihinsa ja maksaa korvauksia aiheutuneista kuluista ja moraalisista vahingoista «vihasi» naapuri.

Siksi sinun on silti yritettävä seurata rauhallista tietä kehittämällä diplomaattisia ominaisuuksia itsessäsi ja perheesi jäsenissä. Loppujen lopuksi huono rauha naapureiden välillä on parempi kuin mikä tahansa, paras sota.

Kuinka ei riidellä naapureiden kanssa?

Kaikissa elämäntilanteissa sinun täytyy suhtautua ympärilläsi oleviin ihmisiin tavalla, jonka haluat heidän suhtautuvan sinuun. Tämän win-win-käyttäytymisen avulla voit ylläpitää hyviä suhteita, jotka on pelottavaa tuhota jonkinlaisen aidan takia. Ehkä yksi osapuolista tekee myönnytyksiä ja itse tekee ehdotuksen aidan pienestä siirtämisestä. Loppujen lopuksi molemmat naapurit haluavat, että tontit aidataan kiinteällä ja kauniilla aidalla. Joten on kiinnostuksen kohteiden lähentymispisteitä, joiden ympärille vuoropuhelu tulisi rakentaa lainsäädännön normien perusteella.

logo

Leave a Comment