johdotus

Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio

Kaapelit ja johdot asuinkiinteistöissä ja muissa rakennuksissa asennetaan kytkintaulusta tehonkulutusmittarilla, turvakytkimillä tai katkaisijoilla lattian alla, seinät pitkin kytkentärasioihin, joissa ne on kytketty kiertämällä tai käyttämällä liittimiä (sähköpihdit).

Jakeluyhtiöistä sähköjohdot asennetaan muihin juotos- tai kytkentärasioihin, jotka on kytketty yhteen automaattiseen koneeseen tai samaan ryhmään ja kytkimiin, pistorasioihin, lamppuihin. Irrotus on mahdollista suorittaa ilman erityistä koulutusta ja kokemusta sähköasentajana, tämän ohjeen noudattaminen riittää.

Asuntoon tulee yleensä 3-4 ryhmää (mukaan lukien erillinen ryhmä, joka tulee sähköhella, joka on asennettu erillisillä kaapeleilla tai johdoilla). Siten, jos virtajohto vaurioituu virtalähteestä, vain osa rakennuksesta tai asunnosta katkaistaan. Kiinnitä erityistä huomiota kuorman oikeasuhteiseen ja tasaiseen jakautumiseen sähköpaneelin katkaisimien tai turvatulppien välillä..

Ennen työn aloittamista on välttämätöntä kytkeä virta pois linjalta, jolla työ suoritetaan, irrottamalla pistotulpat tai kytkemällä kone pois päältä.

Pääsääntöisesti yksi kytkentärasia asennetaan huonetta kohti, jos pistorasiat ovat huomattavan etäisyydellä, voidaan asentaa ylimääräinen, etenkin pistorasioihin.

Vaiheittainen asennusopas sähkörasiaan ↑

 • Työnnä kaapelit tai johdot laatikkoon reikien tiivisteiden kautta (ylärasiat) tai seinään asennettujen laatikoiden esivalmistettujen reikien kautta.
 • Kiinnitä laatikko kattoon tai seinään käyttämällä 2 ruuvia tai tappia asennusmenetelmässä tai peitä se tasolle seinälle tai katolle piilotetulla asennuksella.
 • Poista kaapelin ulkoeristys varovasti sähkökoteloon asti. Tällöin sydämien sisäeristyksen eheys on säilytettävä. Vahingossa vaurioituneet alueet on eristetty hyvin sähköteipillä..
 • Säädä johtimien tai ytimien pituus jättämällä enimmäismarginaali ottaen huomioon mahdollisuus asettaa ne sisälle työn päätteeksi. Yleensä ne jättävät marginaalin noin 15 cm. Kun yhdellä jakorasialla on paljon johtoja, ne lyhennetään 12-10 cm: iin..
 • Poista johtimien tai kaapelien päät.
 • Kytke johtimet (johdot) toimintatavan mukaisesti riviliittimien (sähkökiinnittimien), PPE: n eristyskorkkien tai kiertämisen avulla.
  Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavioKytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio
 • Eristä kierretyt päät sähköteipillä tai ruuvieristeillä.
  Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio
 • Irrota vaihe-, nolla-, maadoitusjohtimien niput ja aseta sitten johdot huolellisesti sisälle, työn helpottamiseksi voit työntää jotakin instrumenttia varovasti puukahvalla.
  Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio
 • Sulje ja ruuvaa kansi.

Lisätietoja yhteystavan ja videon muokkaustoimintojen valinnasta

Jakelurasian asettelukaavio ↑

Kaikki suoja- tai maadoitusjohtimet (kaaviossa merkitty PE: llä, korostettu keltaisella) ja vapaa- ja nollajohtimet (kuvassa merkitty N, merkitty sinisellä) on kytketty värein, kuten kaaviossa esitetään. Kapellimestari“maa” ei, jos johdotus on kaksijohtiminen.

Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio

Vaihejohtimet (korostettuna mustalla ja punaisella) osoittautuvat hieman monimutkaisemmiksi, jos johdotus menee jakelurasiasta vain pistorasioihin, vaiheet on myös kytketty toisiinsa.

Jos johdotus menee lamppuun yhdellä painikkeella varustetulla kytkimellä (kuvan osoittamalla tavalla), kytke johdin, joka jättää kytkimen lamppuun menevään vaiheeseen (valaistuksen kuvassa L), ja kytke kytkimeen tuleva vaihe kaikkiin vaiheisiin johdot (kytkimen kaaviossa L). Liitäntöjen on oltava 4.

Jakaessaan johtimet lampulle, jossa on kaksikytkentäinen kytkin, nelijohtiminen kaapeli asetetaan ennen sitä (2 vaihekytkentäjohdinta, 1 vaihekytkentä, 1 nolla, 1 “ maa”) Kaksijohtimisen johdotuksen tapauksessa se on kolmijohdin, johtimesta lähtien “maa” puuttuvat. Ne yhdistävät pistorasioihin menevät vaihejohtimet ja liittävät myös kaksivaiheisen kytkimen yhteiseen napaan tulevat virtajohdon vaiheet, joista 2 johtoa menevät lampun lamppuihin erikseen. Alla on kaavioita kaksiosaisen kytkimen irrotuksesta ilman “maa”.

Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio

Kaikki vapaa- ja maadoitusjohtimet (jos sellaisia ​​on) on kytketty toisiinsa. Kotelon sisällä pitäisi olla 5 liitäntää (mukaan lukien maadoitusjohtimien liitäntä). Alla on kaavio kahden avainkytkimen poissulkemisesta“maa”.

Kytkentärasian sähkökaapeleiden kytkentä- tai kytkentäkaavio

Huomio! Ennen jännitteen kytkemistä tarkista liitännät huolellisesti. Oikosulun välttämiseksi kaikki liitännät on tehtävä tiukasti järjestelmän mukaan, eristyksen on oltava ehjä, kiertymispaikat on tiukasti eristetty tai suojattu eristyskorkkeilla.

logo

Leave a Comment