Asettelu ja tyyli

Vaatimukset etäisyydelle aidasta rakennuksiin: kattava katsaus sääntöihin ja määräyksiin

Vaatimukset etäisyydelle aidasta rakennuksiin: kattava katsaus sääntöihin ja määräyksiin

Aidan rakentamista suunnitellessaan jokainen esikaupunkialueen omistaja yrittää paitsi tunnistaa alueensa aineelliset rajat, myös suojata kiinteistöä ohikulkijoiden tyhjäkäytöltä ja kutsumattomien vieraiden omaisuudelle. Siksi rakennuksen suunnitteluvaiheessa yksi keskeisistä näkökohdista, jonka ratkaisuun on suhtauduttava vastuullisesti, on aidan ja rakennuksen välinen etäisyys. Minkä etäisyyden aidasta talo voidaan rakentaa ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, miten normeja tulkitaan mukauttamalla niitä maa-alueiden olosuhteisiin, harkitsemme.

Sisältö

Rakennussäännöt aitojen suunnitteluun

Monet maalaistalojen omistajat asentavat omaisuuden ympärille aidat keskittyen vain omaan mielipiteensä. Mutta tällainen huolimaton lähestymistapa voi johtaa kaikenlaisiin ongelmiin, jotka joskus on ratkaistava vain tuomioistuimessa..

Kohteiden välisiä etäisyyksiä yksityisen kehityksen olosuhteissa säätelee kaksi pääasiakirjaa:

 • SNiP – rakennusnormit ja -säännöt. He määrittelevät suunnittelumenettelyn ja kuvaavat projektin dokumentoinnin valmisteluprosessin yksityiseen kehittämiseen.
 • Uusia rakennuksia koskeva lainsäädäntö.

On ymmärrettävä, että aitojen asennusta koskevia lainsäädäntöasiakirjoja rohkaistaan ​​ohjaamaan pääasiassa tervettä järkeä. Standardien parametrit ja vaatimukset määräytyvät erityisistä tekijöistä..

Objektien välisen etäisyyden määrittäminen

Ristiriitatilanteiden estämiseksi on syytä keskittyä yleisesti hyväksyttyihin normeihin, kun suunnitellaan rakennuksia tonttille ja määritetään, kuinka kaukana aidasta niiden tulisi olla,

Ensinnäkin rakkaiden rauhallisuus

Noudattamalla nykyisiä normeja, kun suunnittelet kohteiden sijoittelua sivustolle, varmistat itsellesi ja rakkaillesi rauhan ja mukavuuden

Ohjaamalla rakennuksen rakentamista nykyisten standardien mukaan, suojaudut monilta ongelmilta:

 • mahdollisten tulipalojen todennäköisyyden vähentäminen;
 • lukuun ottamatta tapahtumaa «maa» konfliktit naapureiden kanssa;
 • teknisen valvonnan ja valtion palontorjuntavaroitusvaroitukset.

SNiP-vaatimukset

Pakolliset olosuhteet, joita on noudatettava suunniteltaessa aluetta:

 1. Kerrostalon ja aidan välisen etäisyyden tulisi olla 3 metriä.
 2. Kaikki ulkorakennukset, kuten puutarhakato tai autotalli, voidaan asentaa lähempänä aitaa pitämällä etäisyys 1 metristä.
 3. Jos alueella on siipikarjataloja ja maatilarakennuksia karjan pitämiseksi, on pidettävä vähintään 4 metrin etäisyys. Sama etäisyys on pidettävä kasvihuoneen järjestelyn aikana, varsinkin jos aiot ruokkia kasveja säännöllisesti orgaanisilla lannoitteilla.
 4. Rakennukset, joille on ominaista lisääntynyt palovaara, kuten kylpylä, sauna tai minilämmityskattilahuone, tulee sijoittaa 5 metrin päähän aidasta.

Rajalle on asetettu myös puita, joilla on leviäviä kruunuja. Kiusaus säästää muutaman metrin pinta-ala sijoittamalla viheralueita lähemmäksi rajaa, kaikki samat säädökset varoittavat. Etäisyyden ulkoaidasta korkeisiin puihin tulee olla vähintään 4 metriä.

Puutarhanhoitoelementtien sijoittaminen

Kun suunnittelet istuttamaan keskikokoisia hedelmäpuita sivustolle, aseta ne 2 metrin etäisyydelle ulkoaidasta ja istuta pensaat metrin päässä

Huomaa, että kun määritetään etäisyys tontin reunaan, etäisyys lasketaan rungon keskustasta. Siksi naapureiden vaatimukset, jotka koskevat alueen varjostusta yli kasvaneella puun kruunulla, olisi otettava huomioon vain, jos kasvi on istutettu lähemmäksi kuin nykyinen SNiP sallii.

SP 30-102-99

Rakennussääntöjen SP 30-102-99 ja SNiP 30-02-97 tärkeimmät säännökset koskevat etäisyyksiä rakennuksista aitaan (klikkaa kuvaa suurentaaksesi)

Rakennusten siirtäminen lähemmäksi rajaa on ehdottomasti kielletty, mikä lisää pihan tai kylvöalueen pinta-alaa. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin seuraamuksiin sakkojen muodossa ja pystytettyjen aitojen purkamiseen.

Palontandardit

Jos tarkastelemme vaatimuksia, jotka koskevat etäisyyttä kadulle päin olevaan aitaukseen, yllä olevien määräysten lisäksi on otettava huomioon joukko paloturvallisuutta koskevia rajoituksia..

Minimi paloetäisyys

Maan päärakennukset jaetaan kolmeen luokkaan sen mukaan, minkä tyyppisellä rakennusmateriaalilla niitä käytetään

Täysin palamattomista materiaaleista, kuten betonista, teräsbetonista, tiilestä ja kivistä valmistetuilla rakennuksilla on I-II palonkestävyysaste. Ne tulisi sijoittaa aidasta pitäen etäisyys 6-8 metriä.

Palamattomista materiaaleista, kuten metallilaatoista tai aaltopahvista valmistetuilla kattoilla varustetuilla runkorakenteilla on III palonkestävyysaste. Niitä pystytettäessä on pidettävä etäisyys aidasta 10–12 metriä.

Puurunkoiset puurakenteet ja rakennukset ovat haavoittuvimpia ja niiden palonkestävyys on 4. aste. Siksi, vaikka puiset elementit olisivat kyllästetty palonestoaineilla, jotka sisältävät palonestoaineita, etäisyyden aidan on oltava vähintään 12 metriä.

Etäisyyttä asuinrakennuksesta aitaan voidaan vähentää vain saatuaan luvan erikoispalveluilta sekä vastavuoroisen ja dokumentoidun suostumuksen naapurimaiden tonttien omistajien kanssa.

Terveyshuollon suositukset

Kun et määritä etäisyyttä rakennuksesta aitaan, älä myöskään alenna saniteettivaatimuksia.

Joten rakennuksissa, joissa on lisääntynyt palovaara, joiden järjestelyyn sisältyy tarvittavien viestien summaaminen, etäisyyden aitaan tulisi olla 5 metriä. Samanaikaisesti etäisyyden viereiseen asuinrakennukseen tulisi olla vähintään 8 metriä. Luodakseen olosuhteet, joissa on mahdollista vähentää etäisyyttä ulkoaidasta samaan kylpylään, asiantuntijat suosittelevat voimakkaasti, että vedenpoistoon asennetaan viemärijärjestelmä.

Kukaan ei ole tyytyväinen viereisen vessan talon läheisyyteen. Kyllä, ja karjan kävely- tai siipikarjatalojen kotelot voivat aiheuttaa paljon ahdistusta, joka liittyy jätevesien viemiseen maakerrokseen. Siksi, vaikka vaaditaan etäisyys tällaisen rakenteen aidasta, se tulisi asettaa jopa 12 metrin etäisyydelle naapuritalosta.

Etäisyysvaatimukset rakennusten välillä

Sivuston katukaappi, kuten kotieläintalot, voidaan asentaa neljän metrin päässä aidasta, mutta samalla säilyttäen etäisyys naapuritalosta

Talon viereisissä ulkorakennuksissa on oltava erillinen sisäänkäynti paloturvallisuusstandardien mukaisesti. Mutta silloin optimaalisen etäisyyden määrittämisessä tulisi ottaa eniten huomioon ulkonevat arkkitehtoniset elementit: katos, katto, kuisti. Lisäksi katon kaltevuutta järjestettäessä, vaikka se olisi taipunut 1 metrin päähän rajasta, sen on oltava suunnattu pihaasi kohti. Nämä standardit koskevat yhtäläisesti rakennuksia, jotka sijaitsevat molemmilla vierekkäisillä alueilla..

Koska aita itsessään voi olla iso rakenne, etäisyys tulee mitata rajalta talon pohjaan.

Tärkeä kohta: jos aidan paksuus ei ylitä 10 cm, se voidaan sijoittaa turvallisesti rajaviivan keskelle. Jos rakennat raskaampaa ja tilaa vievämpaa kotelorakennetta, aita on siirrettävä omaisuuttasi kohti. Naapurialueelta sallittu «napata» vain 5 cm aidan kokonaispaksuudesta.

Saniteettisen sisennyksen noudattamisesta monet esikaupunkialueiden omistajat ovat uskollisempia. Ne on silti otettava huomioon, koska omistusmuodon vaihtamisessa tai maan myynnissä saattaa ilmetä odottamattomia ongelmia.

Suhteet naapureihin

Naapureiden väliset konfliktit tonttiensa rajoista ja rakennusten epäasianmukainen sijoittaminen niille eivät ole niin harvinaisia. Usein kotimaan konfliktit muodostavat myöhemmin oikeudenkäyntien perustan.

Tällaisten konfliktien yleisimpiä syitä ovat:

 • aita on liian pitkä tai tylsä;
 • aita menee kauas naapurialueelle;
 • aidan rakentamisen aikana tonttivalaistuksen tarkkailua koskevia sääntöjä ei otettu huomioon, minkä seurauksena naapurialue tuli harmaaksi.

Maankäyttöä koskevien sääntöjen mukaan riittää yksi yhteinen aita erottamaan naapurimaiden tontit. Kaksi erillistä aitaa asennetaan, kun tie kulkee näiden osien välillä. Tässä tapauksessa on sallittua rakentaa vankka aita naapureiden väliin.

Naapuritalojen sijoittaminen tiiviiseen rakentamiseen

Laajalle levinnyt liike kahden tai kolmen kerroksisen mökin rakentamiseksi pienille alueille, joiden hehtaarit ovat 6–7 hehtaaria, toimii usein naapureiden välisten konfliktien syynä alueen varjostuksen vuoksi

Tonttien välisen rajan läheisyyteen pystytetty rakenne voi vaikuttaa lähellä olevien kartanoiden alueisiin. Eikä monet vierekkäisten tonttien omistajat katsovat tätä vaikutusta hyväksyttäväksi. Siksi ennen rakennuksen rakentamista on parempi hankkia kiinnostuneiden organisaatioiden kirjallisen luvan lisäksi myös naapureiden suostumus..

Tämän perusteella on syytä huomata, että jos naapuri saattoi rakennuksensa rakennuksen valmiiksi ennen sinua, sinun on hyvissä ajoin ennen talosi rakentamista perääntynyt, säilyttäen normalisoitu etäisyys.

Aidan korkeutta koskevat vaatimukset

Monet uskovat virheellisesti, että ulkoinen aita voidaan rakentaa jopa ilman muodollisia sopimuksia. Itse asiassa rakennuskuorten mittojen suhteen rakennussäännöt ovat enimmäkseen suositusluonteisia..

Ulkoisten suojausten valmistuksessa käytettyä materiaalia ei säännellä rakennusmääräyksillä. Myös aidan tukipylväiden välistä etäisyyttä ei ole tiukasti säännelty..

Aita tukitilailla, jotka on valmistettu tiileistä

Aidan tukipylväiden välinen rako määritetään rakenteen pystytystekniikan ja määriteltyjen lujuusparametrien perusteella

Aidat jaetaan kahteen tyyppiin:

 • aidat vierekkäisten savihankkeiden välillä;
 • aidat, jotka erottavat maan yleisistä alueista.

Aidan korkeus, «näköinen» kadulle, ja vierekkäisiä osia rajaavan aidan korkeus ovat kaksi eri asiaa. Ensimmäisessä tapauksessa voit turvallisesti pystyttää minkä tahansa korkeuden aidan. Tärkeintä on, että aidan on oltava esteettinen ulkonäkö molemmilta puolilta ja sopusointu harmonisesti kadun arkkitehtoniseen kokonaisuuteen..

Rajoituksia asetetaan vain ihmisille vaarallisten osien käyttöön. Näihin kuuluu piikkilanka. Se tulee ripustaa 1,9 metrin korkeuteen.

Kun kyseessä on naapuriosien välinen aitaus, SNiP: t ovat tässä asiassa tarkempia: aidan korkeuden tulisi olla yhden metrin sisällä. Ja rajojen merkitsemiseksi voit asentaa aidat, jotka eivät luo varjostusta eivätkä häiritse ilmanvaihtoa maanpinnan yli. Tämä tarkoittaa, että suojuksen alaosan on oltava hyvin ilmastoitu. Paras vaihtoehto on laita-aita, trellisoitu aita tai ketjun aita, mutta ei aita, joka on valmistettu jatkuvasta levystä kuten kilpi-aita tai stockade.

Heidän bonsai-hevosensa

Suoja-aidat, joihin on lisätty verkkoja ja taottuja elementtejä, on myös mahdollista varustaa viereisten osien välisten rajojen merkitsemiseksi.

Mutta on olemassa useita tilanteita, joissa pysyvän aidan pystyttämiseksi on saatava lupa. Hyväksyntä vaaditaan, jos:

 • jos tontti rajoittuu julkiselle alueelle ja suojatulle alueelle arkkitehtonisten muistomerkkien kanssa;
 • Asenna tarvittaessa aita tukiseinään, jonka korkeus on 2,5 metriä.

Älä kiirehdi pysyvän aidan pystyttämistä, jos sivustosi rajat eivät ole vielä sisällytetty valtion katastrofisuunnitelmaan.

Tietenkin on tilanteita, joissa tontit ovat niin pieniä, että niiden pinta-ala ei yksinkertaisesti salli kaikkien rakennusten vastavuoroista sijoittamista koskevien normien noudattamista. Tässä tapauksessa voit ratkaista ongelman käyttämällä BTI-asiantuntijoiden palveluita, jotka tuntevat kaikki yksityiskohdat ja yksityiskohdat. Muuten konfliktitilanteissa joudut houkuttelemaan lakimiehiä.

Videoleike: sivuston järjestely GOST: n mukaisesti

logo

Leave a Comment